Công thức tính

Tỷ giá giữa VND & USD: 1USD = 22.535 VND

Công thức:

Giá bán = (Giá Sản Phẩm * Hệ Số)

 

Trong đó hệ số được tính theo:

  Giá build trên web của nhà sx là A thì:

  Giá Sản Phẩm < $1000: A + 250$ + 30$

  Giá Sản Phẩm > $1000: (A*0.245) + A + 30$

 

Ví dụ:

Giá trên web (A) = 2000$ thì

Giá bán = (2000*0.245) +2000$ + 30$ = 2520$Tích hợp trả góp

có thể bạn muốn mua

KINH DOANH: 0902 668 669

KINH DOANH: 0908 148 069

KỸ THUẬT: 0904 633 677

Giờ mở cửa: 8h đến 19h

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật